Polisa na życie – czy warto?

Polisa ubezpieczeniowa na życie – czy warto?

Dzięki wykupieniu polisy ubezpieczeniowej na życie nie trzeba zadawać sobie codziennie pytania, co moi najbliżsi zrobią, gdy mnie zabraknie? Skąd wezmą pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego, zakupy? Czy moje dzieci będą miały szansę na dalszą naukę i dobry start w przyszłości? Ubezpieczenie to wszystko zapewni.

Ubezpieczona osoba nie musi już w tak dużym stopniu obawiać się o przyszłość swoich najbliższych. Przynajmniej przez kilka lat ich sytuacja finansowa będzie na takim poziomie, jak miało to miejsce przed śmiercią ubezpieczonego.

Polisa ubezpieczeniowa to produkt, który warto wykupić. Świadczenie wypłacane najbliższym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, pozwoli im na utrzymanie płynności finansowej przez określony czas. Ubezpieczenie stanowi formę zabezpieczenia, która świadczy o dojrzałości oraz odpowiedzialności osoby myślącej o przyszłości.